Sveriges färger 2019-04-22T16:49:35+00:00

Project Description

Sveriges färger -en teckningstävling

Sveriges Färger 2019 – ”hållbar utveckling i vardagen”

Varför ett teckningsprojekt?

Att teckna en bild är ett sätt att tala och kommunicera. Det är ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg. En tecknad bild kan avslöja flera saker än ett ord. Genom att använda detta verktyg kan barn och ungdomar uttrycka sina värderingar, sina tankar, sina förhoppningar, sina bekymmer och på det sättet sända ett budskap till sin omgivning. I samband med projektet vill Plattformen öka intresset för frågan hållbar utveckling i Sverige.

I tidig ålder vill vi öka barn och ungdomars intresse för denna fråga. På så sätt vill vi att de på tidigt stadie anpassar sig till en framtid där hållbar utveckling är i fokus och uppmärksammas. Vi vill få unga att mötas kring ett och samma tema där de får möjlighet att presentera sina idéer och tankar för ett bättre samhälle. Efter avslutat projekt vill vi att barn och ungas intresse för hållbar utveckling har ökat och blir en del av deras vardag.

För att göra projektet spännande kommer teckningarna att bedömas av en jury för att senare utse de tre bästa bidragen.

Så här tävlar du

  1. Lärare går igenom Globala målen, www.globalamalen.se, tillsammans med sin klass.
  2. Varje elev ritar en bild som visar hur hen i sin vardag kan främja hållbar utveckling.
  3. Skicka in teckningarna senast den 17 maj till: Plattformen, BOX 111 28, 100 61 Stockholm.

Regler

  • Tävlingen riktar sig mot elever i årskurs 4-6.
  • Format på teckningen ska vara A4.

Individuella priser

Tre deltagare kommer att vinna två biobiljetter.

Klasspriser

Första pris: 1000 kr till klasskassan.

Andra pris: 750 kr till klasskassan.

Tredje pris: 500 kr till klasskassan.

Vinnarna annonseras den 3 juni 2019.

Ladda ner affischen (PDF)

Tidigare teman