Sveriges färger 2018-04-18T14:46:59+00:00

Project Description

Sveriges färger en teckningstävling

Sveriges Färger 2018”en hållbar utveckling i min värld”

Varför ett teckningsprojekt?

Att teckna en bild är ett sätt att tala och kommunicera. Det är ett mycket kraftfullt kommunikationsverktyg. En tecknad bild kan avslöja flera saker än ett ord. Genom att använda detta verktyg kan barn och ungdomar uttrycka sina värderingar, sina tankar, sina förhoppningar, sina bekymmer och på det sättet sända ett budskap till sin omgivning. I samband med projektet vill Plattformen öka intresset för frågan hållbar utveckling i Sverige.

I tidig ålder vill vi öka barn och ungdomars intresse för denna fråga. På så sätt vill vi att de på tidigt stadie anpassar sig till en framtid där hållbar utveckling är i fokus och uppmärksammas. Vi vill få unga att mötas kring ett och samma tema där de får möjlighet att presentera sina idéer och tankar för ett bättre samhälle. Efter avslutat projekt vill vi att barn och ungas intresse för hållbar utveckling har ökat och blir en del av deras vardag.

För att göra projektet spännande kommer teckningarna att bedömas av en jury för att senare utse de tre bästa bidragen.

Regler

Regler för deltagdet på teckningstävlingen ”Sveriges färger” är enligt nedan:

  • Elever i årskurs 4-6 kan delta.
  • Format på teckningen ska vara A4
  • Skicka in teckningarna senast den 27 april till: Plattformen, BOX 111 28, 100 61 Stockholm.

Priser

Första pris: Tivoli årskort

Andra pris: Universium årskort

Tredje pris: Biobiljetter för två personer, inklusive snacks och dricka.

Klasspriser

Första pris: 1000kr till klasskassan.

Andra pris: 750kr till klasskassan.

Tredje pris: 500kr till klasskassan.

Vinnarna annonseras den 7 maj 2018.

Ladda ner bilden

Tidigare teman