Fotboll för dialog 2017-12-03T00:12:10+00:00

Project Description

Fotboll för dialog

 

En turnering utan domare. Det är utgångspunkten till fotbollsturneringen där ömsesidig förståelse och respekt är domare. Fotboll som är en världssport är ett viktigt medel för dialog mellan olika kulturer och religioner. Med fotboll får man möjlighet att träffa människor med olika bakgrunder och därmed får en bättre inblick i andra kulturer. Därför var det ett tillfälle för Dialogslussen att föra samman personer med gemensamt intresse men med olika kulturer och religioner.