International Festival of Language and Culture- Mingel kväll

I november månad 2017 anordnade föreningen Plattformen i Stockholm en mingelkväll tillsammans med organisationen International Festival of Language and Culture (IFLC) då de bjöd in nya och gamla samarbetspartner som har medverkat vid tidigare Kulturkvällar. Syftet med mingelkvällen var att representanterna från de olika organisationerna och föreningarna skulle lära känna varandra mer, ta del av varandras kulturer och diskutera hur vi tillsammans kan förbättra IFLC och göra något större av det. Att vi tillsammans med nya och gamla samarbetspartner arbetar fram olika koreografier till Kulturkvällen som kommer att äga rum 14 april 2018 i Sveriges Radios lokaler, var ett önskemål från IFLC:s styrelse och våra samarbetsföreningar som tidigare medverkat vid våra Kulturkvällar.

Denna mingelkväll var ett tillfälle att knyta kontakter och påbörja planeringen inför den kommande Kulturkvällen. Ett antal representer från de olika organisationerna och föreningarna med olika kulturella bakgrunder närvarade för att förverkliga syftet med kvällen.  Kvällen ägde rum i Sensus lokaler vid Slussen och planeras att äga rum med jämna mellanrum framtill Kulturkvällen 14 april 2018 för att framhäva och värna värderingar om ömsesidig förståelse, acceptans och fredlig samvaro och således ge nya perspektiv och bidra till positiv utveckling i det svenska samhället.

International Festival of Language and Culture (IFLC) är ett av världens största och mest framträdande organisation som främjar världens språk och kulturer. Den är tillägnad för att utveckla och utbilda unga som vuxna och skapa en plattform där de kan dela med sig sina kulturer genom dans och musik.

Läs mer här mer om IFLC.

2018-01-24T20:36:07+00:00